Periodiek veiligheidsnazicht

SKT SERVICE verzorgt volgens de Europese norm EN-378 het jaarlijks veiligheidsnazicht, met uitvoering van :

- functionele test van alle veiligheidsinstrumenten
- kalibratie van de gaslekdetectoren
- nazicht op corrosie van drukleidingen en drukvaten
- 5-jaarlijkse vervanging van de overdrukafblaaskleppen    

SKT SERVICE geeft assistentie bij de opmaak van de vereiste documenten.

SKT SERVICE bezorgt hierna de uitvoeringsrapporten die kunnen voorgelegd worden aan de keuringsorganismen.

SKT SERVICE is goed op de hoogte van de uitbatingsvereisten in België, Nederland, Frankrijk, Engeland.

 

Veiligheidscontroles

Datapolis programmeurs gevraagd 16/11/2017

Dalende beschikbaarheid HFK-koudemiddelen met hoge GWP 26/9/2017

HFK-koudemiddelen met een hoog Global Warming Potential (GWP) leveren bij lekkage een grote bijdrage aan de opwarming van de aarde en worden middels een quotasysteem onder Europese wetgeving teruggefaseerd en zijn hierdoor steeds minder beschikbaar.

Potyzestraat 42
B-8900 Ieper
T +32 (0)57 21 86 21
BE0405514834
info@skt.be