Wanddiktecontroles

Wanddiktecontroles
SKT verzorgt de jaarlijkse rapporten van corrosie-inspecties.  Volgens de Europese norm EN-378 dienen drukleidingen en drukvaten jaarlijks gecontroleerd te worden op wanddikte, die kan verkleinen door corrosie.
SKT SERVICE voert wanddiktemetingen uit voor opmaak van de rapporten. 
 

Wanddiktecontroles

Datapolis programmeurs gevraagd 16/11/2017

Dalende beschikbaarheid HFK-koudemiddelen met hoge GWP 26/9/2017

HFK-koudemiddelen met een hoog Global Warming Potential (GWP) leveren bij lekkage een grote bijdrage aan de opwarming van de aarde en worden middels een quotasysteem onder Europese wetgeving teruggefaseerd en zijn hierdoor steeds minder beschikbaar.

Potyzestraat 42
B-8900 Ieper
T +32 (0)57 21 86 21
BE0405514834
info@skt.be